Registreren

*
U bezit reeds een jaarkaart? Geef dan hier uw nummer in.
 
Heeft u al een hotelcheque?
Helpdesk +32 (0)3 202 84 53
Ma-Vr, 9-18 uur
Waarheen?
Sluiten
reisperiode | duur
Aankomst
Vertrek
3 Nachten
afbreken

Meerdere nachten boeken? Hiervoor heeft u meerder cheques of een Dreamcard nodig. Gelieve in te loggen of te registreren en uw producten in uw profiel op te slaan. Hierna kunt u meerdere nachten boeken. 

Meerdere nachten boeken? Hiervoor heeft u meerder cheques of een Dreamcard nodig. Gelieve in te loggen of te registreren en uw producten in uw profiel op te slaan. Hierna kunt u meerdere nachten boeken. 

Naar de shop

Aantal personen | kamer
2 volwassenen,
0 kinderen
1 kamer
afbreken

Kamer 1

Meerdere personen en meerdere kamers boeken.

Met meerdere personen of meerdere kamers boeken? Hiervoor heeft u meerder cheques of een Dreamcard nodig. Gelieve in te loggen of te registreren en uw producten in uw profiel op te slaan. Hierna kunt u met meerdere personen in meerdere kamers boeken. 

Naar de shop

 

Algemene voorwaarden

 1. De vennootschap Freedreams nv. – Kipdorpvest 40-42 te 2000 Antwerpen  commercialiseert de Freedreams-daydreams hotelcheques en de daydreams jaarkaart in België en Luxemburg.
 2. De volgende algemene voorwaarden zijn geldig voor alle overeenkomsten gesloten tussen Freedreams nv. en zijn klanten met inbegrip van de overeenkomsten die voortvloeien uit het gebruik van de Freedreams-daydreams  hotelcheques of jaarkaart .
 3. De Freedreams-daydreams hotelcheque laat toe om met twee personen maximaal 3 opeenvolgende nachten te verblijven in een tweepersoonskamer in een Freedreams-daydreams partnerhotel vermeld op de Freedreams-daydreams  website. Betreffende bepaalde partnerhotels waarbij het zo is aangegeven, geniet u, in plaats van gratis nachten, van een zeer interessante prijs voor een kamer met ontbijt zonder avondmaal. Zo zijn er ook bepaalde hotels, wanneer het zo is aangegeven, die reservaties accepteren voor een éénpersoonskamer. Tijdens de geldigheidsduur verleent de jaarkaart aan de houder ervan en aan een tweede persoon het recht om, en dit zo dikwijls men wil, 3 opeenvolgende nachten te verblijven in een hotel volgens de voorwaarden van de hotelcheques, die, wat deze betreft, ook per stuk verkocht kunnen worden, en dit alles op de hierna volgende voorwaarden.
 4. Naast de aankoop van de Freedreams-daydreams hotelcheque, verbindt de gebruiker zich ertoe, zoals overeengekomen tijdens de reservatie, het op de website vermelde forfait per persoon en per dag te betalen voor zijn/haar daydreams Inclusive-pakket.
 5. Wat betreft partnerhotels die een prijs voor een kamer inclusief ontbijt voorstellen, is de prijs van de kamer (en dit in plaats van het avondmaal) en van het ontbijt te betalen. De gebruiker van de Freedreams-daydreams hotelcheque verbindt zich ertoe het forfait  te betalen zelfs indien hij niet of slechts gedeeltelijk het ontbijt en het avondmaal consumeert. De te betalen extra’s voor drank, sigaretten, bijkomende hoteldiensten, verblijfstaksen, enz. zijn niet inbegrepen in het forfait dat de gebruiker moet betalen voor het ontbijt en het avondmaal (tenzij anders vermeld). Het vermelde forfait geldt per persoon en per dag.
 6. De gebruiker van de Freedreams-daydreams hotelcheque of jaarkaart moet zelf de kamer reserveren, en dit rechtstreeks met het hotel van zijn keuze. Het verblijfscontract wordt dus gesloten tussen de gebruiker van onze diensten en het hotel.
 7. Reserveringen gebeuren  via de website www.daydreams.be . Indien u echter problemen heeft met de elektronische manier van werken kan u steeds op werkdagen tijdens de kantooruren gebruik maken van onze helpdesk op het nummer 03/202.84.53 .
 8. Alle reserveringen zijn afhankelijk van het aantal kamers die het hotel ter beschikking stelt.
 9. Bij reserveringen via de website ontvangt u automatisch een bevestiging per email als de door u aangegeven boekingsdata beschikbaar zijn voor het hotel.
 10. Uw reservering volgens de voorwaarden van Freedreams-daydreams is enkel geldig wanneer  u over een geldige Freedreams-daydreams hotelcheque of  jaarkaart beschikt.
  Bij de aankomst in het hotel moet de gebruiker het origineel van de Freedreams-daydreams hotelcheque of  jaarkaart tonen, alsook een identiteitsbewijs om zich te legitimeren.
 11. Het hotelfactuur voor het daydreams Inclusive-pakket en voor de eventuele bijkomende diensten is rechtstreeks aan de hotelier te betalen op het moment van vertrek. Wij melden dat het hotel eventueel een voorschot kan vragen tijdens de reservering of bij aankomst.
 12. De aanwijzingen in verband met de prijzen, de voorwaarden, de beschrijvingen van de hotels, enz. in de overeenkomstige hotelgidsen en op de website zijn gebaseerd op door de hotels verstrekte informatie. Freedreams nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud en de correctheid van die betreffende aanwijzingen.
 13. Freedreams nv treft geen enkele aansprakelijkheid betreffende drukfouten hierin. Het aanbod van hotels en de voorwaarden waaronder ze hun kamers aanbieden, kunnen in de tussentijd wijzigen. De gebruiker is dus verplicht zich te informeren over de actuele prijzen en voorwaarden die op dat moment van kracht zijn.
 14. Freedreams nv garandeert bij de aankoop van een Freedreams-daydreams hotelcheque of een  jaarkaart geen reservering in een van de hotels uit de hotelgids en van de website. De beschikbaarheid hangt af van de capaciteit van de hotels.
 15. Gezien het verblijfscontract wordt afgesloten tussen de klant en het hotel, kan Freedreams nv  onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor diensten die het hotel voorziet en blijken ontoereikend of onbestaande te zijn of waarvan de termijnen of de uitvoering ervan niet gerespecteerd werden. De klant kan enkel van het hotel en niet van Freedreams nv een eventueel gegarandeerd annuleringsrecht eisen. Hetzelfde geldt voor eventuele vorderingen of schadevergoedingen.
 16. Bovendien kan Freedreams nv enkel verantwoordelijk gesteld worden ten belope van maximaal de overeenkomstige waarde van de gebruikte Freedreams-daydreams hotelcheques.
 17. De gebruiker die gereserveerd heeft in een partnerhotel, moet die reservering nakomen. Indien het verblijf geannuleerd of onderbroken wordt, melden wij dat het hotel het recht heeft om de gebruiker tot 100% van het forfait per persoon voor elke geannuleerde dag aan te rekenen.
 18. De Freedreams-daydreams hotelcheque is geldig tot de datum die aangegeven is op de cheque, de  jaarkaart is geldig tot de datum die aangegeven is op de kaart. De houder van een Freedreams-daydreams cheque heeft het recht die te verlengen of te vervangen door een evenwaardige Freedreams-daydreams cheque, tegen betaling van een administratieve kost van 20 € per hotelcheque.
 19. De Freedreams-daydreams hotelcheque kan slechts eenmaal gebruikt worden en kan niet ingewisseld worden voor een contante betaling. In geval van verlies van Freedreams-daydreams hotelcheques of jaarkaarten kan Freedreams nv niet verantwoordelijk gesteld worden.
 20. In het algemeen aanvaarden de hotels meerdere Freedreams-daydreams hotelcheques per verblijf.
 21. De jaarlijkse vergoeding  voor de daydreams jaarkaart wordt jaarlijks geïnd en moet betaald worden per overschrijving of kredietkaart. Freedreams nv moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht worden van adreswijzigingen of andere belangrijke gegevens voor het handelscontract.
 22. De daydreams jaarkaart is 1 jaar geldig en ze wordt automatisch met een jaar verlengd als ze niet schriftelijk wordt opgezegd, en dit ten laatste drie maanden voor de vervaldag van haar geldigheidsduur.
 23. De daydreams jaarkaart is niet verhandelbaar. In geval van verlies of diefstal van de kaart, zal de houder Freedreams nv daar onmiddellijk van op de hoogte stellen. Dit kan gebeuren per telefoon (03/202.84.53) en/of schriftelijk per post, e-mail of fax (03/202.84.45). Indien hij dit wenst, kan de houder van de kaart, tegen betaling, een nieuwe kaart ontvangen. De kaarten blijven eigendom van Freedreams nv.
 24.  Freedreams nv  behoudt het recht om het contract te ontbinden in geval van zwaarwichtige reden, zonder voorafgaande kennisgeving. Eenmaal het contract is beëindigd (bijvoorbeeld na ontbinding door Freedreams nv of door de houder van de jaarkaart), kan de kaart niet meer gebruikt worden. Indien Freedreams nv een gerechtvaardigde ontbinding doorvoert, moet de jaarkaart onmiddellijk teruggestuurd worden, op spontane wijze. Men heeft niet het recht om de kaart te behouden.

  Indien de reden van de ontbinding niet gekoppeld is aan de persoon die houder is van de kaart, zal de jaarlijkse prijs proportioneel terugbetaald worden. Freedreams nv heeft het recht om, in de vorm van een geblokkeerde lijst, de kaartnummers van verloren kaarten te melden aan de commerciële partners. Hetzelfde geldt voor de kaartnummers die ongeldig werden ten gevolge van een gerechtvaardigde ontbinding door Freedreams nv.

  Freedreams nv zal verantwoordelijk zijn voor de veroorzaakte schade in geval van een foutieve invoer van een kaart op de zwarte lijst, enkel in geval van opzettelijkheid of grove nalatigheid. Freedreams nv speelt exclusief de rol van bemiddelaar tussen de houder van de kaart en de commerciële partners. Indien een commerciële partner een geldige daydreams jaarkaart weigert, en als de houder van de kaart er schade door ondervindt, zal Freedreams nv  hiervoor enkel verantwoordelijk kunnen gesteld worden in geval van eigen opzettelijkheid of grove nalatigheid.
 25. Elke andere aansprakelijkheid van Freedreams nv, ongeacht de juridische reden, is uitgesloten. De bezwaren en andere protesten betreffende de overeenkomst moeten uitsluitend geadresseerd worden aan het desbetreffende partner hotel.
 26. Voor de klanten in het bezit van een  jaarkaart, zijn er aanvullende voorwaarden van toepassing. De jaarkaart verleent de houder ervan het recht om, gratis en zoveel hij wil gedurende 1 jaar, 3 opeenvolgende nachten te verblijven volgens de voorwaarden van de Freedreams-daydreams hotelcheques (zie hierboven). De jaarkaart is niet verhandelbaar en mag enkel gebruikt worden door de houder. Als de reservatie uitgevoerd is via de website: www.daydreams.be, zal automatisch een kopie van de reserveringsbevestiging verzonden worden naar Freedreams nv. Een reserveringsbevestiging is slechts geldig voor drie nachten. Voor langere verblijven kunnen meerdere reserveringsbevestigingen gebruikt worden.
 27. Indien een bestelling overgemaakt wordt aan de incassodienst, vervalt het recht op de levering van eventuele geschenken die besteld werden bij een speciale aanbieding.
 28. In het geval van een geschil behoudt Freedreams nv het recht om elektronisch bewijsmateriaal te gebruiken.
 29. Het product blijft, totdat de volledige betaling is uitgevoerd, eigendom van Freedreams nv.
 30. Herroepingsrecht: De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van een dienstenovereenkomst. De herroeping moet geadresseerd zijn aan: Freedreams nv. - Kipdorpvest 40 – 42 te 2000 Antwerpen.
  Gevolgen van de herroeping: In het geval van een effectieve herroeping, houden alle verbintenissen tussen beide partijen op te bestaan. Als u de overeenkomst herroept, zullen we de terugbetaling uitvoeren eenmaal we de artikelen ontvangen hebben. De kosten voor het retourneren dient u zelf te betalen. De uitoefening van het herroepingsrecht geeft aanleiding tot een terugbetaling van de gestorte sommen tijdens de bestelling, en dit zo snel mogelijk en ten laatste 14 dagen te tellen vanaf de datum waarop u het recht hebt doen gelden. De terugbetaling zal uitgevoerd worden door een bankoverschrijving. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons, Freedreams nv, terug te zenden. Indien de geleverde goederen na verloop van tijd, bv. in een depot, beschadigd zijn, treft Freedreams nv geen enkele verantwoordelijkheid tegenover de klant. De klant wordt dus geacht om alle ongewenste goederen in perfecte staat terug te sturen om zijn overeenkomst correct na te komen.
 31. Het bevoegde gerecht en de plaats van uitvoering is, conform de wet, Antwerpen. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 32. Alle klachten tegen Freedreams nv gericht verjaren een jaar na het ophouden van de activiteit van de tussenpersoon.
 33. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of gebrekkig zijn, zullen de andere bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht blijven.
 34. Freedreams nv heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen binnen de grenzen van het aanvaardbare. De aanpassingen en de toevoegingen zullen schriftelijk gebeuren. Ze zullen als geaccepteerd beschouwd worden indien niemand schriftelijk bezwaar heeft geuit binnen een termijn van 1 maand.