Registreren

*
U bezit reeds een jaarkaart? Geef dan hier uw nummer in.
 
Heeft u al een hotelcheque?
Helpdesk hotels@daydreams.com
Ma-Vr, 9-18 uur
Waarheen?
duur
3 Nachten
  • 1 nacht
  • 2 nachten
  • 3 nachten
zoek periode
Aankomst
Vertrek
vast
flexibel
Aantal personen | kamer
2 volwassenen,
0 kinderen
1 kamer

Kamer 1

Meerdere personen en meerdere kamers boeken.

Met meerdere personen of meerdere kamers boeken? Hiervoor heeft u meerder cheques of een Dreamcard nodig. Gelieve in te loggen of te registreren en uw producten in uw profiel op te slaan. Hierna kunt u met meerdere personen in meerdere kamers boeken. 

Naar de shop

 

 

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

Alvast bedankt voor uw interesse in onze web-site !

We zijn ten zeerste begaan met de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Hierna vindt u alle informatie die u nodig heeft met betrekking tot uw gegevens.

 

Ter beschikking stelling en behandeling van persoonlijke gegevens

U kan onze pagina’s bezoeken zonder persoonlijke gegevens in te voeren.

Het is inderdaad zo dat we enkel de toegangsgegevens registreren, maar niet uw persoonlijke gegevens, zoals de naam van uw Internet provider, de pagina van waaruit u navigeert of de naam van het gevraagde bestand.

Deze informatie zal enkel aangewend worden ter verbetering van ons aanbod en geven ons geenszins de mogelijkheid een link met uw persoon te maken.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen dan verzameld, wanneer u ze met uw goedkeuring aan ons doorgeeft in het kader van een bestelling, ter opening van een klantenaccount of wanneer u zich inschrijft op onze Newsletter.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens, tenzij andersluidend overeengekomen, uitsluitend om uw bestelling af te werken.

Eens het overeengekomene in zijn integraliteit is uitgevoerd en de volledige betaling is gebeurd, zullen uw persoonlijke gegevens niet meer gebruikt worden en vervolgens vernietigd in overeenstemming met de wettelijke termijnen dienaangaande, tenzij u er zelf uitdrukkelijk mee instemde om er wel gebruik van te maken.

Wanneer u zich inschrijft op onze newsletter, zal uw e-mail adres voor publicitaire doeleinden gebruikt worden, tot het moment dat u zich hiervoor uitschrijft. U hiervoor uitschrijven kan u op elk moment.

 

Het gebruik van cookies

We maken gebruik van cookies op meerdere pagina’s teneinde onze internet site aantrekkelijker te maken en om het gebruik van sommige toepassingen mogelijk te maken.

Het betreft hier kleinere tekstbestanden die op uw computer opgeslagen zijn.

Het merendeel van de cookies die we gebruiken worden van uw harde schijf verwijderd op het einde van uw surfsessie (dit bestempelen we als sessiecookies).

Andere cookies worden in uw computer opgeslagen zodat u bij uw volgende bezoek herkend wordt (deze noemen we de permanente cookies).

Onze partners hebben geen toelating om persoonlijke gegevens van onze web-site te verkrijgen, noch om ze te behandelen dankzij de cookies.

Daarenboven heeft u zelf de mogelijkheid om het opslaan van cookies op uw computer onmogelijk te maken.

Om dit te doen gebruikt u de menubalk – Extra – Internetopties – Beveiliging van gegevens (Internet Explorer). Zo beperkt of stopt u het opslaan of het lezen van cookies.

Hou er wel rekening mee dat sommige functies op onze web-site zonder cookies onmogelijk zijn.

 

Google analytics

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, wat een dienst is door Google Inc. verleend om internet-analyses mogelijk te maken.

Google Analytics gebruikt cookies, met name tekstbestanden opgeslagen in uw computer, om het internetgebruik te kunnen analyseren.

De gegevens verstrekt door de cookies betreffende uw gebruik van de web-site (met inbegrip van uw IP-adres) worden door Google getransfereerd en opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten bevinden.

Google zal deze informatie aanwenden om uw web-sitegebruik te analyseren, om rapporten samen te stellen voor de uitgever betreffende het verkeer op de site en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteiten op de site en tot het internetgebuik in het algemeen.

Google heeft het recht haar data aan derden te communiceren in geval van wettelijke verplichting of als die derden deze gegevens voor Google zelf beheren, met inbegrip van de uitgever van deze site.

Google zal uw IP-adres niet recupereren samen met alle andere gegevens opgeslagen door Google.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen te selecteren in uw browser.

Hou er wel rekening mee dat een dergelijke deactivering het gebruik van bepaalde functies van deze site kan verhinderen.

U kunt uw toestemming uitdrukken voor de verwerking van persoonsgegevens door Google volgens de voorwaarden en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven door uw browser in te stellen.

U kan zich verzetten tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics- (met toekomstig effect) door het installeren van een deactiverings applicatie voor uw browser.

Deze deactiverings applicatie vindt u via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Gebruik van sociale plug-ins

We gebruiken op onze website en in de standaard integratie sociale plug-ins van meerdere leveranciers:

·         De  button « I LIKE » van Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).      De button staat voor het logo en « I LIKE » van Facebook.

Als je één van onze websites bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, dan kan het dat er een cookie van de plug-in van de provider moet worden opgeslagen in uw browser.

We hebben geen controle over de hoeveelheid gegevens die de aanbieder verzamelt met behulp van deze plug-in.

Dankzij deze plug-in, is het mogelijk dat de leverancier bepaalde informatie ontvangt met name datum en tijdstip van uw bezoek aan onze site, uw IP-adres of het type browser dat u gebruikt.

Als u geregistreerd bent bij de leverancier van de plug-in in kwestie tijdens uw bezoek aan onze website, kan het, als u interactie heeft met de plug-in, dat gegevens aan uw gebruikersaccount worden toegevoegd, zoals klikken op de corresponderende knop van onze site of een commentaar achterlaten.

Uw aanbevelingen of commentaren die gelinkt zijn aan uw naam en profiel foto kunnen worden aangeboden bij andere gebruikers van de services van de provider, in de vorm van zoekresultaten of in uw gebruikersprofiel, of in andere omstandigheden op websites en advertenties op het internet.

Als u geen lid bent van de desbetreffende leverancier, kan deze laatstgenoemde toch uw IP-adres verkrijgen en opslaan.
Voor meer informatie over het doel en de omvang van gegevensverzameling, verwerking en het gebruik van gegevens door een leverancier evenals uw rechten die eruit voortvloeien en de procedures om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen, gelieve het privacybeleid van Facebook te raadplegen.

Als u lid bent van een leverancier in kwestie, en u niet wenst dat deze informatie over uw persoon verzamelt via onze site, en die info linkt aan voorheen reeds opgeslagen gegevens bij hem, dan moet u zich ontkoppelen van de desbetreffende leverancier voor u onze site bezoekt.

 

Verstrekking van persoonsgebonden gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens zullen worden meegedeeld aan onze leveranciers als ze noodzakelijk zijn voor de levering van de goederen.

Om de betaling uit te voeren, geven wij uw gegevens met betrekking tot die betaling door aan onze bank.

Deze behandelt uw gegevens in de mate dat wijzelf het recht hebben ze te behandelen.

Verder zullen uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan derden.

 

Toegangs- en rectificatierecht

In overeenstemming met de federale wet inzake gegevensbescherming, heeft u recht op gratis toegang tot uw opgeslagen gegevens (RICHTLIJN 95/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 24 oktober 1995) en een recht op rectificatie.

Daarnaast kunt u vragen dat uw gegevens worden gewist, als ze niet meer nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van het contract. Door dit recht is ook het blokkeren van uw gegevens mogelijk.

Vragen voor bijkomende toelichtingen kunnen aan de bevoegde instantie in elektronische vorm worden gericht.

Voor alle vragen die betrekking hebben op de ter beschikking stelling en de verwerking van uw persoonlijke gegevens en voor alle verzoeken om informatie en de toestemming tot rectificatie, neem contact op met:

Freedreams BV

Jonkerbosplein 52

6534 AB, Nijmegen, Gelderland,

Nederland

Telefoon:+49 781-639 6100

E-mail: freedreams@datenschutzanfrage.de
 

Codering van persoonsgegevens, gegevensbeveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden tijdens de bestelling met behulp van het SSL protocol versleuteld (Secure Socket Layer - beveiligd protocol van versleuteling).

Credit card gegevens worden niet opgeslagen, maar ze zullen worden verzameld en rechtstreeks door onze betaal service worden verwerkt.

Wij beschermen onze website en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, piraterij, wijziging of openbaarmaking van uw gegevens, waarvan de verantwoordelijkheid bij personen ligt die hiervoor niet de toelating hebben.

Toegang tot uw klantgegevens is enkel mogelijk na het invoeren van uw persoonlijk wachtwoord.

Geef nooit uw betalingsgegevens aan niet gesecuriseerde instellingen en zorg er steeds voor dat u altijd het browservenster sluit wanneer uw communicatie met onze dienst voorbij is, vooral als u uw computer deelt met andere personen.